Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Najkrócej rzecz ujmując – przeprowadzić termomodernizację. Jej celem powinno być doprowadzenie do tego, by budynek stał się jak najbardziej energooszczędny, a więc by koszty jego ogrzewania i chłodzenia (w wypadku, gdy jest system klimatyzacji) były jak najniższe.

Budynek energooszczędny, czyli jaki? Taki, który ma jak najwyższą efektywność energetyczną. Jej definicja jest określona w Ustawie o Efektywności Energetycznej (z 20 maja 2016 r.): efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Budynek energooszczędny musi zużywać mało energii. Rzeczywiste zużycie energii na ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową, chłodzenie, wentylację i oświetlenie wyraża wskaźnik EK, czyli  wartość energii końcowej podawana w [kWh/(m2*rok)], która pokazuje ilość energii dostarczonej do budynku. Im jest ona mniejsza, tym lepsza jest charakterystyka energetyczna budynku, a więc niższe koszty jego utrzymania.

Obliczone zapotrzebowanie na energię końcową na poziomie 70-100 [kWh/(m2*rok)] dla domu o powierzchni około 100 m2, ogrzewanego gazem ziemnym, gwarantuje koszty na poziomie 900-1300 zł rocznie (wartości szacunkowe bez uwzględnienia energii potrzebnej na podgrzanie wody użytkowej).

Najistotniejsze przegrody, którymi może uciekać ciepło z domu to dach, ściany, okna, drzwi oraz podłoga na gruncie lub piwnica. Ich grubość, jakość wykonania i jakość i grubość izolacji ma duży wpływ na koszty eksploatacji domu.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?

Jak sprawdzić czy jest potrzebna termomodernizacja domu?

Najlepiej zlecić wykonanie audytu energetycznego. Robi się go po to, by określić energooszczędność budynku, przedstawić zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac związanych z jego termomodernizacją. W wyniku audytu powstanie szczegółowy opis stanu budynku, jego paramentów. Będzie on dotyczył systemu ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej, izolacji wszystkich przegród (ściany, dach), stolarki otworowej (okna i drzwi). Dzięki audytowi otrzymamy:

  • optymalnie zaplanowaną modernizację systemu grzewczego i izolacji termicznej budynku
  • określenie kosztów termomodernizacji budynków
  • możliwość ubiegania się o dofinansowanie modernizacji
  • oszacowanie oszczędności, jakie można zyskać dzięki termomodernizacji
  • założenia do projektu budowlanego.

 

Pamiętajmy, że audyt energetyczny to także analiza i ocena aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie sposobów poprawy aktualnego stanu.

Dobra izolacyjność ścian zewnętrznych

Dzięki dobrze ocieplonym ścianom zewnętrznym można obniżyć  koszty ogrzewania domu. Dlatego też wymagania dotyczące izolacyjności ścian zmieniają się. Od 2014 r. współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych U nie mógł być wyższy niż 0,25 W/(m²·K). Od 2017 r. wynosi on 0,23 W/(m²·K), natomiast od 2021 r. współczynnik U będzie mógł wynosić maksymalnie 0,20 W/(m²·K).

Szukając najlepszego rozwiązania, weźmy pod uwagę najpopularniejszą metodą ocieplania ścian od zewnątrz, jaką jest metoda zwana lekką-mokrą (także ETICS). Polega ona na tym, że do ścian przykleja się i mocuje łącznikami mechanicznymi materiał izolacyjny, taki jak wełna skalna ROCKWOOL, a następnie wykańcza tynkiem cienkowarstwowym. Popularność tej metody wynika z nieskomplikowanego technologicznie montażu. Do tego rodzaju ociepleń ROCKWOOL proponuje płyty ze skalnej wełny mineralnej FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK SUPER. Zapewniają one ochronę przed zimnem, ogniem, hałasem i innymi czynnikami atmosferycznymi.

By po termomodernizacji osiągnąć parametry zgodne obowiązującymi wymaganiami, należy odpowiednio dobrać grubość materiału izolacyjnego. Jeżeli jako materiał izolacyjny wybierzemy wełnę skalną ROCKWOOL, to będziemy mogli skorzystać z pomocnej informacji tzw. Standardu ROCKWOOL, który ułatwia dobór odpowiednich produktów i ich grubości do odpowiednich przegród. Już w pierwszym sezonie grzewczym po termomodernizacji rachunki za ogrzewanie mogą być niższe nawet o 2/3!

Sprawdź kalkulator emisji i kosztów ogrzewania ROCKWOOL