Jak podnieść standard budynku − ocieplanie poddasza

Dawna moda na domy o płaskich dachach odeszła…i dobrze. Obecnie buduje się budynki o ładnej bryle. Ze spadzistymi dachami, a co za tym idzie, strychami. Konstrukcja szkieletu dachu pozwala na modernizację i poprawę warunków cieplnych w pomieszczeniach. Pokoje na poddaszu będą komfortowe jeśli je ocieplimy.

1. Materiały do ocieplania budynku

Czym przeprowadza się ocieplanie poddasza?
Najlepszym do tego materiałem jest wełna mineralna.

W handlu dostępne są dwa rodzaje wełny:

− z materiału skalnego − wytwarza się ją ze skał bazaltowych, dolomitów lub gabro. Skalne kruszywo topi się w temperaturze w okolicach półtora tysiąca stopni Celsjusza. W tej temperaturze surowiec staje się ciągliwy i dochodzi do rozwłóknienia. W procesie produkcji mat ociepleniowych dodaje się do podzielonego na mikroskopijnej wielkości włoski materiału mineralnego spoiwo i formuje płat wełny. Dzieli się go później na znormalizowane elementy. Na koniec dodawane są komponenty zapewniające wełnie właściwości hydrofobowe.
− szklana, czyli z minerałów, które wchodzą w skład szkła − proces jest podobny do poprzedniego. Do produkcji waty szklanej używa się piasku kwarcowego, materiału szklanego z recyklingu oraz niewielkich dodatków materiału skalnego.

Jak podnieść standard budynku − ocieplanie poddasza

2. Ważna uwaga!

Od tego zależny jest sposób ułożenia warstw ocieplenia. Dokładnie zależy od rodzaju zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Jeśli pod deskowaniem zewnętrznym zamontowana jest folia o wysokich parametrach przepuszczania pary, warstwy wełny mogą się stykać bezpośrednio z membraną

− Membrana − pozwala na migracje pary wodnej z warstwy izolacyjnej, jednak nie przepuszcza wody z zewnątrz.

Jeśli do paroizolacji zastosowano folie szczelną konieczne będzie pozostawienie kanału powietrznego pomiędzy wełną a folią. Należy zabezpieczyć w konstrukcji ocieplenie prześwit około 3 do 4 cm. Niedotrzymanie tego warunku spowoduje skraplanie się pary wodnej na powierzchni wewnętrznej folii. Doprowadzi to w krótkim czasie do zainfekowania całej przestrzeni ocieplenia wraz z konstrukcją drewnianą. Zakażenia dokona materiał biologiczny. Szczepy pleśni i grzybów znajdą wymarzone środowisko do rozwoju. Może to skutkować pojawieniem się symptomów chorobowych u mieszkańców. Szczególnie narażeni na choroby układu oddechowego są wtedy alergicy.

3. Uwagi końcowe

Oprócz wentylacji wewnątrz konstrukcji ocieplenia należy zabezpieczyć system wentylacji z wnętrza pomieszczeń.

Podczas montażu ocieplenia trzeba wyeliminować wszystkie mostki cieplne.

Jeśli ściana łącząca się z dachem na obrysie budynku jest zbyt niska stosuje się ślepą ścianę na stelażu. Ona też musi być ocieplona i zaopatrzona w paroizolację.

Na połączeniach ścian działowych ze ścianami murowany wykonuje się tzw. połączenia ślizgowe, aby zabezpieczyć styk przed pękaniem.