Izolacja termiczna poddasza

Zapewnienie właściwej izolacji części domu znajdującej się bezpośrednio pod dachem daje komfort cieplny i odcięcie od hałasu z zewnątrz. Najczęściej używanym materiałem do prac ociepleniowych jest wełna mineralna. Wielowarstwowe ocieplenie wykonane z tego materiału daje optymalne efekty. Jednak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i tylko właściwe wykonanie prac izolacyjnych daje gwarancje sukcesu.

1. Wybór materiału

Ocieplenie poddasza powinno być wykonane materiałem lekkim nieobciążającym konstrukcji drewnianej dachu. Wełna mineralna spełnia wszystkie warunki dla najlepszego przeprowadzenia prac. Mamy do wyboru dwa rodzaje mat izolacyjnych wykonanych z surowców mineralnych.
Pierwszy to wata szklana. Wykonuje się ją z piasku kwarcowego poddanego obróbce cieplnej w bardzo wysokiej temperaturze. Wełna szklana ma nieco lepsze parametry izolacyjne i jest lżejsza niż następna w kolejności…
Wełna skalna. Podobnie jak poprzedniczka powstaje w piecach utrzymujących temperaturę technologiczną na poziomie 1500 st. C.

2. Niezwykle ważne uwagi przed podjęciem dalszych kroków

a) newralgicznym miejscem są wszystkie mostki cieplne istniejące w konstrukcji budynku; dobrym przykładem jest niezaizolowana murłata; wszystkie newralgiczne punkty muszą być bezwzględnie odkryte i zewidencjonowane, a następnie trzeba wprowadzić restrukturyzację budowy tych miejsc.
b) w czasie montażu płatów izolacyjnych należy unikać przerw w strukturze płaszcza; dlatego grubość warstwy ocieplającej lepiej jest podzielić co najmniej na dwie części warstwy układać w różnych kierunkach tzn. płyty będą ułożone względem siebie pod kątem 90 st.
c) niezwykle ważna jest też grubość izolacji; według nowych rekomendacji dla domów energooszczędnych zaleca się stosowanie grubości izolacji 40 cm.

Izolacja termiczna poddasza

3. Najważniejsze na koniec

Kluczowa dla sukcesu prac ociepleniowych jest wentylacja. Źle zaprojektowana może zniweczyć efekty wielu starań.

Należy mieć na uwadze dwa aspekty wentylacji strychu:

a) wentylacja pomieszczeń poprzez zaprojektowanie jednego z systemów:
− wentylację grawitacyjną
− wentylację mechaniczną
− rekuperację.
b) wentylację wewnątrz-konstrukcyjną warstwy izolacyjnej;
przewidziano dwie opcje
− z zastosowaniem membrany,
− z użyciem foli izolującej.

W pierwszym przypadku warstwa izolacyjna może stykać się z paroizolacją. W drugim należy przewidzieć konstrukcyjny prześwit pomiędzy folią a watą. Membrana jest w stanie ułatwić migracje pary wodnej z wnętrza izolacji na zewnątrz. Inaczej jest w wypadku użycia zwykłej folii. Bez przestrzeni powietrznej woda będzie osadzać się na powierzchni folii.