Ocieplenie elewacji krok po kroku

Co daje właściwe ocieplenie ścian? Zmniejsza straty ciepła, zapobiega powstawaniu mostków termicznych, utrzymuje odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach i zwiększa efektywność energetyczną budynku. To w konsekwencji przynosi konkretne korzyści, czyli obniżenie rachunków za ogrzewanie lub chłodzenie domu, a także zmniejszenie emisji paliw stałych spalanych w kotłach.

Chcąc budować zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, czyli uzyskać wymagany poziom współczynnika przenikania ciepła, należy zadbać o właściwe ocieplenie ścian zewnętrznych.

Do termoizolacji elewacji w bezspoinowych systemach ocieplania (zwanych ETICS lub BSO), polecane są produkty z wełny skalnej, jak płyty FRONTROCK SUPER FRONTROCK PLUS lub FRONTROCK L Systemy ociepleń wykonane z zastosowaniem tych płyt są zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i zapewniają spełnienie wymagań przez obiekty budowlane. Potwierdzeniem jest Rekomendacja Techniczna RT ITB – 1054/2019.

Elewacja krok po kroku

  • Przygotowanie podłoża – przed mocowaniem płyt z wełny skalnej, należy tak przygotować podłoże, by było mocne, równe i czyste. Nierówności większe niż 1 cm trzeba wypełnić zaprawą wyrównującą, a powierzchnię ścian (nawet jeśli jest nieotynkowana) zmyć wodą pod dużym ciśnieniem. Kiedy ściany wyschną, warto je zagruntować, co zmniejszy ich chłonność i zwiększy przyczepność płyt.
  • Przygotowanie płyt –dokładnie oczyszczone płyty z wełny skalnej mocuje się do ścian metodą punktowo-krawędziową. Zaprawę klejącą nanosi się na płytę wzdłuż jej krawędzi pasmami, a na środku umieszcza trzy placki. Warstwa zaprawy powinna być tak gruba, by zapewnić przyczepność do podłoża.
  • Przyklejanie płyt z wełny skalnej – płyty przykleja się za pomocą zaprawy z przesunięciem ich krawędzi o połowę długości. Na narożach budynku wysunięte płyty obcina się nożem i szlifuje pacą z nałożonym grubym papierem ściernym. Za pomocą samej zaprawy klejącej można mocować tylko płyty lamelowe FRONTROCK L (o układzie włókien prostopadłym do powierzchni ściany), jednak pod warunkiem, że budynek nie ma więcej niż 20 m wysokości i montaż odbywa się metodą grzebieniową.
  • Dodatkowe mocowanie płyt z wełny skalnej łącznikami mechanicznymi można wykonać nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich przyklejenia. Zawsze należy stosować łączniki, gdy podłoże jest niepewne, nienośne, czyli na przykład są to stare tynki.

Uwaga! Temperatura powietrza podczas montażu izolacji na ścianach zewnętrznych w systemach ETICS, powinna wynosić od +5° do +25°C. Dotyczy to zarówno etapu układania płyt izolacyjnych, jak i wiązania kleju do ich mocowania. Należy także uwzględnić spadek temperatury w nocy. W związku z tym ocieplanie domu zimą jest możliwe tylko, gdy temperatura na zewnątrz nie spada poniżej 0°C. Jeśli są prognozowane mrozy, to należy przerwać prace ociepleniowe i zabezpieczyć dotychczasową realizację.

Kilka zasad ocieplania elewacji

- Konstrukcja szkieletowej ściany zewnętrznej wymaga kilku warstw izolacji, a także membrany wiatroizolacyjnej oraz paroizolacji.

- Opór dyfuzyjny warstwy konstrukcji lub okładziny wewnętrznej powinien być równy lub większy od oporu dyfuzyjnego okładziny zewnętrznej. Jeśli warunku tego nie można spełnić, należy zastosować izolację paroszczelną pomiędzy okładziną wewnętrzną a warstwą izolacji termicznej.

- W przypadku ocieplenia ścian wełną fasadową FRONTROCK, należy używać tynków paroprzepuszczalnych.  

Docieplanie bez błędów

Ocieplenie elewacji krok po kroku

Najczęstszym błędem popełnianym podczas wykonywania termoizolacji ścian jest stosowanie zamienników w systemach ociepleń. Wynika to na ogół ze względów ekonomicznych, czyli z chęci obniżenia kosztów. Jednak w ostatecznym rozrachunku nie jest to opłacalne – jeżeli ocieplamy budynek tak trwałym materiałem, jakim jest wełna skalna, to maksymalną efektywność energetyczną otrzymamy tylko wtedy, gdy nie będziemy oszczędzać na materiale i zastosujemy określone standardy grubości izolacji oraz przebadane składniki w konkretnym systemie.

Drugim błędem są odstępstwa od dokumentacji budowlanej. Warto pamiętać, że szczegółowa lista zasad wykonywania prac budowlanych znajduje się w instrukcjach przygotowanych przez producentów, oferujących systemy ociepleń. Stosowanie się do tych wytycznych nie tylko zapewnia  skuteczność izolacji, ale również zachowanie gwarancji na system i poszczególne wyroby budowlane.